Prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady w fotowoltaice

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja zakłada zakończenie korzystnego systemu opustów dla prosumentów, którzy do końca marca 2022 roku nie zdążą zgłosić przyłączenia nowej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Prosumenci, którzy dokonają zgłoszenia nowej mikroinstalacji po 1 kwietnia 2022, nadwyżki energii będą mogli sprzedawać po cenach hurtowych, natomiast kupować energię będą mogli po cenach detalicznych. Taki system rozliczeń wydłuży okres zwrotu z inwestycji.

Prosumenci, którzy do 31 marca 2022 zdążą zakupić i zgłosić instalację fotowoltaicznej, będą mogli przez 15 lat korzystać z dotychczasowego systemu rozliczeń, polegającego na tym, że 80% wyprodukowanych nadwyżek przekazanych do zakładu energetycznego będzie można odbierać w ciągu roku.