FAQ

Przykład 1

W 2021 roku podstawa opodatkowania w PIT-37 wyniosła 20000 zł, a wydatki na termomodernizację wyniosły 30000 zł.

Wraz z rozliczeniem PIT za 2021 roku można odliczyć 20000 zł, a więc za ten rok nie będzie podatku należnego. Realna oszczędność to 3400 zł (stawka 17%). Jeżeli w ciągu roku były wpłacane zaliczki, urząd skarbowy dokona zwrotu nadpłaty.

W kolejnych latach będzie możliwe rozliczenie pozostałych 10000 zł, jednak nie później niż w rozliczeniu za 2026 rok.

Przykład 2

Przy rozliczeniu PIT-37 za 2020 rok w ramach ulgi termomodernizacyjnej została odliczona od podatku kwota 30000 zł, co spowodowało obniżenie podatku należnego o 5100 zł (stawka 17%). W 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wypłacił 3000 zł w ramach programu Mój Prąd.

Przy rozliczeniu PIT-37 za 2021 należy dokonać doliczenia w wysokości 3000 zł, a więc podatek należny zostanie zwiększony o 510 zł (stawka 17%).